Hoonete ja fassaadide renoveerimine

Fassaadi tööde puhul on tähtis hoone kui tervik ja selle säilimine. Uuendust vajaval majal tuleb üle vaadata katus, vihmaveesüsteemid, seinakonstruktsioon ja sokkel. Külmasillad tekkivad enamasti kohtadesse, kus vesi satub laudise ja palgi vahele ning viimane pehastub. Mädanenud puit on eelnevalt põhjustatud katusekatte ja vihmaveesüsteemi aegumisest, leketest. Oma töödes lähtume põhimõttest, et väljavahetamist nõudev materjal asendatakse samaga – palk palgiga, takk takuga… jne. Väljavahetamist nõudvast laudisest teeme originaali järgi koopia, kus laudise laius ja profiil on samad. Puitfassaadidel kasutame linõlivärve. Linaõlivärv kaitseb puitu, tungib puidu pooridesse ja laseb puidul loomulikul teel kuivada. Erinevalt sünteetilistest värvidest ei kuiva linaõlivärv puidu pinnale õhukese kilena ega kooru paari aasta pärast suurte latakatena maha. Linaõlivärv kestab kuni 30 aastat ja on hiljem kergesti ülevärvitav.

Kompaktselt renoveeritud maja – korrastatud on katus, fassaad, sokkel ja tagatud sademete äravool

 

Lubikrohviga krohvitud sokkel, värvitud naturaalse lubivärviga

Renoveeritud nurgeline räästakarniis, aegunud vihmaveetorudest tehtud koopiad

Erklid kaunistavad maja ja lasevad rohkem valgust tuppa

Kivitrepikojale on tehtud kerge pesu, katkised kivid välja vahetatud ja tehtud vuugiparandused

Hoone välja ulatuvates osades on külmasillad suletud

Pehkinud puit on asendatud tihedasüülise kuivanud puiduga, vahed takutatud. Järgneb tõrvapapp, distantsliist ja linaõlivärviga kaetud laudis

Palgivahetus

Originaal vihmavee- lehtri koopia